?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 0205˹vs:考研一对一辅导_考研辅导?/title> <meta content="0205˹vs:" name="Description"/> <meta content="0205˹vs," name="Keywords" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../skin/2014NewSkin/Css/1v1Product.css" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="canonical" href="http://www.mdliq.club/2652/885720.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_cont"> <div class="logo"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/logo.jpg" alt="可锐教育" /></div> <div class="title_l"> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_072.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm"></b></span> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_092.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm1"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></span> <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_11.jpg" /><b style="display:none;" id="rwm2"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维?jpg" /></b></span> </div> <div class="title_r"> <div class="title_r_l"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.mdliq.club/graduate/" target="_blank"><b>研招信息</b></a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/special/enrollment/" target="_blank">招生简?/a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/info/MajorCatalogue/" target="_blank">专业目录</a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/special/swap/" target="_blank">录取调剂</a></td> </tr> </table> </td> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.mdliq.club/info/" target="_blank"><b>考研资讯</b></a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/info/policy/" target="_blank">考研动?/a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/info/outline/" target="_blank">考研大纲</a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/special/score/" target="_blank"> 分数?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.mdliq.club/nous/371275.html" target="_blank"><b>备考指?/b></a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/nous/371275.html" target="_blank">考研流程</a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/info/experience/" target="_blank">考研经验</a></td> <td><a target="_blank">网络课堂</a></td> </tr> </table> </td> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="http://www.mdliq.club/54/359947.html" target="_blank"><b>走进可锐</b></a></td> <td><a href="#" target="_blank">微博互动</a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/ztxx/toupiao/2011/" target="_blank">成功学员</a></td> <td><a href="http://www.mdliq.club/class/" target="_blank">辅导?/a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <div class="title_r_r"> <div class="shijian_logo"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/shijian_logo.jpg" /></div> <div class="daojishi_con"> <div class="daojishi_title">距离考试时间</div> <div class="daojishi_cc"> <span id="t1">00</span><span class="dbl">?/span><span id="h1">00</span><span class="dbl">:</span><span id="m1">00</span><span class="dbl">:</span><span id="s1">00</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_cont"> <div class="banner_tt"><b>“”考研</b></div> <div class="banner_cc"> <div class="banner_cc_left"><span class="dbl">所在位置:</span><span class="dbl"><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a></span><span class="dbl">></span><span class="dbl"><a href="http://www.mdliq.club/graduate/" target="_blank">研招中心</a></span><span class="dbl">></span><span class="dbl"></span><span class="dbl">></span><span class="dbl"></span></div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_cont"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_09.jpg" border="0" usemap="#Map2" /> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="832,23,957,87" href="#yd" /> <area shape="rect" coords="665,23,790,87" href="#hj" /> <area shape="rect" coords="524,23,649,87" href="#kc" /> <area shape="rect" coords="392,24,517,88" href="#al" /> <area shape="rect" coords="261,24,386,88" href="#ts" /> <area shape="rect" coords="131,24,256,88" href="#ys" /> <area shape="rect" coords="3,23,128,87" target="_blank" href="http://www.mdliq.club" /> </map> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="mid_01"> <div class="mid_01_c"> <div class="mid_ys"> <div class="mid_ys_01"><a name="ys"></a> <div class="ys_top"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_142.jpg" /><span class="dbl">可锐教育考研1?辅导班优?/span></div> <div class="ys_cont"> <p>考研辅导培训中心是由的优秀研究生师哥师姐们共同参与组建而成,运营以?成功助力一批又一批师弟师妹圆梦?/p> <p>5年前,可锐自我革命打破大班培训模式,全国首家引进针对<b></b>考研1?辅导培训模式,考研1?诊断、考研1?定制、考研1?教学、考研1?管理、考研1?监督,弱项教学,弱项提高,真正做到了有的放矢高效辅导!短期内迅速提?b></b>考研生的考试成绩,为圆梦提供了坚实的保障?/p> <p>4年前,可锐教育又一次探索了针对各专业的“超级保过”计划,完美实现懒人培训模式,独享稀缺培训资源,在初试培训环节即可全面提前打通复试人脉,真正快人一步,用实力告诉你:考研1?辅导班哪里好?中国杭州找可锐!有可锐,您没有失败的可能!</p> <p>3年前,在众多研友的苦苦寻求真实可信的<b></b>考研内部考研资料折磨下,可锐教育不负众望,率领众多师哥师姐的齐心努力,倾力打造的<b></b>考研复习指南(一本通)横空出世,如今早已成为给位的良师益友,让市面上的虚假资料从此无处藏身?/p> </div> </div> <div class="mid_ys_02"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_14.jpg" /><span class="dbl">因材施教,定制专属学习方?/span></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_21.jpg" /><span class="dbl">阶段测评,准确把握学习进?/span></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_16.jpg" /><span class="dbl">内部信息,明确指导,事半功?/span></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_18.jpg" /><span class="dbl">全程督学?4小时个性化服务</span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="mid_ts"><a name="ts"></a> <div class="mid_ts_top"><span class="dbl">考研1?辅导班课程特?/span></div> <div class="mid_ts_cont"> <div class="ts_cont"> <div class="ts_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_39.jpg" /></div> <div class="ts_02"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">针对性强</span> <span class="ts_s_c">根据学员的基础及特点,制定教学计划、灵活高效、针对性强?/span> </li> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">陪护式教?/span> <span class="ts_s_c">作业、测验、全程答疑与课程回访组成的陪护式教学,涵盖考研全过程?/span> </li> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">全程辅导</span> <span class="ts_s_c">学员+教员+学习顾问组成的专业化备考团队共同进退。教??全程辅导</span> </li> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">定期测评</span> <span class="ts_s_c">动态指定学习计划,定期接受效果测评,确保水平稳步提高?/span> </li> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">考研信息</span> <span class="ts_s_c">提供针对考研权威有效的信息,使学员完全明晰考研出题思路,突破考研瓶颈?/span> </li> <li class="dbl"> <span class="ts_s_t">心理调节</span> <span class="ts_s_c">及时追踪考生心理,全程调节复习心态,激励学员奋发向前?/span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="mid_yd"><a name="yd"></a> <div class="mid_yd_top"><span class="dbl">考研1?辅导班承载使?/span></div> <div class="mid_yd_cont"> <div class="yd_cont"> <div class="yd_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_46.jpg" /></div> <div class="yd_02"> <p class="yd_02_01">专业课大部分属于高校自主命题,灵活性比较高,前期打好基础为主;而后期则 ,确保专业课知识点万无一失?/p> <p class="yd_02_02">下定决心一次杀进名校的考生? 基础较好,但对考试重点和方向缺乏把握的考生? 基础薄弱,希望通过长期辅导冲入名校的考生?/p> <p class="yd_02_03">时间:根据学生情况安排课程表,针对学生基础定制授课计划,确保灵活、专注、有效?br /> 地点:学员辅导科目对应专业学院,良好的学习?/p> <p class="yd_02_04">确保单科过线无虞? 第一时间获取内部消息,快人一步? 准确把握重点、难点、考点,助您冲上高分?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="mid_fw"><a name="kc"></a> <div class="mid_fw_top"><span class="dbl">考研1?辅导班课程与服务</span></div> <div class="mid_fw_cont"> <div class="fw_top"> <ul class="dbl"> <ul class="dbl"> <li class="on" id="a012_1" onmouseover="tagshow(1,4,2)">图书资料</li> <li id="a012_4" onmouseover="tagshow(4,4,2)">单科1?</li> <li id="a012_2" onmouseover="tagshow(2,4,2)">全科1?</li> <li id="a012_3" onmouseover="tagshow(3,4,2)">通关特训?/li> </ul> </ul> </div> <div class="fw_cont"> <div class="t"></div> <div class="m"> <div class="fw" id="b012_1" > <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tr> <td colspan="3" class="fuwu_tb_01">考试科目图书资料</td> </tr> <tr> <td><strong class="dbl">考试科目资料名称</strong></td> <td><strong class="dbl">价格</strong> </td> <td><strong class="dbl">选择</strong> </td> </tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">笔记</span></td><td>价格:<span class="dbl">80</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">讲义</span></td><td>价格:<span class="dbl">80</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">期末试题(最?年)</span></td><td>价格:<span class="dbl">30</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">复习?/span></td><td>价格:<span class="dbl">90</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">专业课精准复习方?/span>(此项不能单独购买)</td><td>价格:<span class="dbl">100</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">基础复习模拟测试??/span></td><td>价格:<span class="dbl">30</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">笔记、讲义、期末试题、复习题、真题等全套高分资料</span></td><td>价格:<span class="dbl">230</span>?参考书</td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">全套笔记、讲义、期末试题、复习题、真题等全套高分资料【含所有参考书对应资料?/span></td><td>价格:<span class="dbl">330</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">内部重点模拟?/span></td><td>价格:<span class="dbl">190</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">从基础到强化考研复习全书</span></td><td>价格:<span class="dbl">370</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">冲刺点题串讲班讲?/span></td><td>价格:<span class="dbl">265</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">冲刺押题预测??/span></td><td>价格:<span class="dbl">265</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr><td><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span><span class="dbl"></span>考研<span class="dbl">冲刺点题串讲班讲义与冲刺押题预测??/span></td><td>价格:<span class="dbl">410</span>?/td><td><input name="Fruit" type="checkbox" /></td></tr> <tr style="text-align:center"><td colspan="3"><input type="button" class="sbmit" onclick="check()" value="加入购物? /></td> </tr> <!----> </table> </div> <div class="jd"><a href="http://www.mdliq.club/vip/cj/" target="_blank"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/AdImages/ad_17.jpg" /></a></div> </div> <div class="f"></div> </div> </div> </div> <div class="mid_xy"> <div class="mid_xy_top"><span class="dbl">考研相关专业</span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont_01"> <a href="/2366/663998.html" target="_blank">010101 马克思主义哲?/a><a href="/2366/664002.html" target="_blank">010105 伦理?/a><a href="/2366/664006.html" target="_blank">010123 企业伦理?/a><a href="/2366/664007.html" target="_blank">020101 政治经济?/a><a href="/2366/664008.html" target="_blank">020102 经济思想?/a><a href="/2366/664009.html" target="_blank">020103 经济?/a><a href="/2366/664010.html" target="_blank">020104 西方经济?/a><a href="/2366/664011.html" target="_blank">020105 世界经济</a><a href="/2366/664014.html" target="_blank">020121 欧盟经济</a><a href="/2366/664016.html" target="_blank">020201 国民经济?/a><a href="/2366/664017.html" target="_blank">020202 区域经济?/a><a href="/2366/664020.html" target="_blank">020206 国际贸易?/a><a href="/2366/664021.html" target="_blank">020207 劳动经济?/a><a href="/2366/2815822.html" target="_blank">025100 金融</a><a href="/2366/2823643.html" target="_blank">025100 金融</a><a href="/2366/2824487.html" target="_blank">025100 金融</a><a href="/2366/664024.html" target="_blank">025100 金融硕士</a><a href="/2366/2815824.html" target="_blank">025300 税务</a><a href="/2366/778289.html" target="_blank">025300 税务硕士</a><a href="/2366/2815825.html" target="_blank">025400 国际商务</a><a href="/2366/2824488.html" target="_blank">025400 国际商务</a><a href="/2366/664025.html" target="_blank">025400 国际商务硕士</a><a href="/2366/2815826.html" target="_blank">025500 保险</a><a href="/2366/777709.html" target="_blank">025500 保险硕士</a><a href="/2366/863218.html" target="_blank">025600 资产评估</a><a href="/2366/664026.html" target="_blank">030101 法学理论</a><a href="/2366/664036.html" target="_blank">030201 政治学理?/a><a href="/2366/664039.html" target="_blank">030206 国际政治</a><a href="/2366/664040.html" target="_blank">030207 国际关系</a><a href="/2366/664041.html" target="_blank">030208 外交?/a><a href="/2366/664045.html" target="_blank">030304 民俗?/a><a href="/2366/664056.html" target="_blank">050101 文艺?/a><a href="/2366/664057.html" target="_blank">050102 语言学及应用语言?/a><a href="/2366/664058.html" target="_blank">050103 汉语言文字?/a><a href="/2366/2822825.html" target="_blank">050103 汉语言文字?/a><a href="/2366/664059.html" target="_blank">050104 中国古典文献?/a><a href="/2366/664060.html" target="_blank">050105 中国古代文学</a><a href="/2366/664061.html" target="_blank">050106 中国现当代文?/a><a href="/2366/664062.html" target="_blank">050108 比较文学与世界文?/a><a href="/2366/664063.html" target="_blank">050120 中国文学批评?/a><a href="/2366/664064.html" target="_blank">050121 艺术人类学与民间文学</a><a href="/2366/664065.html" target="_blank">050122 现代汉语语言?/a><a href="/2366/664068.html" target="_blank">050126 文学写作</a><a href="/2366/863219.html" target="_blank">0501z1 中国文学批评?/a><a href="/2366/863220.html" target="_blank">0501z2 艺术人类学与民间文学</a><a href="/2366/863221.html" target="_blank">0501z3 现代汉语语言?/a><a href="/2366/664077.html" target="_blank">050301 新闻?/a><a href="/2366/664078.html" target="_blank">050302 传播?/a><a href="/2366/664079.html" target="_blank">050320 广告?/a><a href="/2366/664080.html" target="_blank">050321 广播电视?/a><a href="/2366/664081.html" target="_blank">050322 编辑出版</a><a href="/2366/664082.html" target="_blank">050323 公共关系</a><a href="/2366/664083.html" target="_blank">050324 媒介管理?/a><a href="/2366/664084.html" target="_blank">050325 国际传播</a><a href="/2366/863223.html" target="_blank">0503z1 广告?/a><a href="/2366/863224.html" target="_blank">0503z2 广播电视?/a><a href="/2366/863225.html" target="_blank">0503z3 媒介管理?/a><a href="/2366/664087.html" target="_blank">055102 戏剧</a><a href="/2366/2815833.html" target="_blank">055200 新闻与传?/a><a href="/2366/778290.html" target="_blank">055200 新闻与传播硕?/a><a href="/2366/664088.html" target="_blank">055300 新闻与传播硕?/a><a href="/2366/781664.html" target="_blank">060100 考古?/a><a href="/2366/2815835.html" target="_blank">065100 文物与博物馆</a><a href="/2366/664098.html" target="_blank">065100 文物与博物馆硕士</a><a href="/2366/664231.html" target="_blank">120401 行政管理</a><a href="/2366/664234.html" target="_blank">120422 公共政策</a><a href="/2366/863237.html" target="_blank">1204z3 公共政策</a><a href="/2366/2815842.html" target="_blank">125400 旅游管理</a><a href="/2366/664238.html" target="_blank">125400 旅游管理硕士</a><a href="/2366/781616.html" target="_blank">130300 戏剧与影视学</a><a href="/2366/781672.html" target="_blank">135102 戏剧</a><a href="/2366/664269.html" target="_blank">550102 戏剧</a> </div> </div> </div> <div class="mid_xy"><a name="al"></a> <div class="mid_xy_top"><span class="dbl">考研1?辅导班成功学?/span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_57.jpg" /></div> </div> </div> <div class="mid_xy"> <div class="mid_xy_top"><span class="dbl">考研1?辅导班学员感言</span></div> <div class="mid_xy_cont"> <div class="xy_cont_01"> <p><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/cndx.jpg"><span class="dbl">我是被同学给怂恿的,我们都报了英语和数学的一对一课程。虽然老师讲的有些始终有点难理解,只能怪我基础差,成绩没有很突出但是至少考过了!----长安大学程同?/span></p> <p><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/whlgdx.jpg"><span class="dbl">老师超级耐心,我后来分数差了一点,还是老师忙来忙去给我意见和建议,虽然没考上理想的,是调剂的,但至少考上研了?---武汉理工大学李同?/span></p> <p><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/shlgdx.jpg"><span class="dbl">学费贵了点,但是“一分价钱一分分数”,哈哈,老师的耐心指导很重要,不过自己还是要努力的,非常高兴自己能考上?---上海理工大学刘同?/span></p> <p><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/xjdx.jpg"><span class="dbl">一度颓废,失意,因为我跨专业考研,要求很高,学不进。我的一对一老师一直没有放弃,耐心教授,经过大半年的努力和坚持,终于皇天不负有心人啊,感谢你,老师?---新疆大学童同?/span></p> <p><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/SchoolLogo/tjdx.jpg"><span class="dbl">我从小接受能力比较差,所以我爸妈让我参加一对一的课程,老师很耐心,我也渐渐没有了自卑感,接收信息的能力也提高了,结果当然另我们全家开心了~----天津大学黄同?/span></p> </div> </div> </div> <div class="mid_hj"><a name="hj"></a> <div class="mid_hj_top"><span class="dbl">考研1?辅导班教学环?/span></div> <div class="mid_hj_cont"> <div class="hj_cont"> <div class="hj_01"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/kaoyan1v1_60.jpg" /></div> <div class="hj_02" id="scrollArea2"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/0e6214c526c9443b951b2bd7f74160a5.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/42c5f56f0acd47158c1af2a2dfad9edf.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/811b761b5aa54d4f89f0e0fd9e36e27d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/c06d9ca5bbfb4951a6fdc8cbe66b367d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/e21abbcf28744b5e8c1ce00440205e25.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/94c5d2adbb7a40328e3709728a9a264d.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" height="144" width="222px"/></li> <li class="dbl"><img src="../Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-25-thumb.jpg" height="144" width="222px"/></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_cont"> <p> <a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">广告服务</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">关于我们</a> <a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359948.html">人才招聘</a><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a> </p> <p> <span class="dbl">版权所?2004-2019 可锐教育(˹vsӥ www.mdliq.club) (隶属杭州可锐教育信息咨询有限公司) 浙ICP?6039064?2 </span></p> <p> <span class="dbl">杭州部地址:杭州市下沙6号大?60号中自科技??? 电话?00-018-9832</span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> <div class="pordAttr" id="pordAttr" style="width:100%; height:97px; position:absolute; position:fixed; bottom:0; left:0; _position:absolute; /* for IE6 */ _top: expression(documentElement.scrollTop + documentElement.clientHeight-this.offsetHeight); /* for IE6 */ overflow:visible; "> <div class="pordAttr_cont" style=" margin:0 auto; width:985px; height:30px;"><img src="../skin/2014NewSkin/Images/1v1Product/lc.jpg" border="0" usemap="#Map" /> <map name="Map" id="Map"> <area shape="circle" coords="966,16,13" href="javascript:void(0)" onclick="javascript:document.getElementById('pordAttr').style.display='none';" title="关闭" /> </map></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>