ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Äá¿Ë˹vsºþÈËÁÖÊéºÀ38:‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U? name="Keywords" /> <meta content="‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U¿æä¾›è¯¥æ ¡å„专业贴吧、考研论坛、专业排名、专业代ç ?点击˜q›å…¥‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U¿|研究生分数线|历年分数¾U?查询该校最新考研动æ€?导师介绍,招生目录,参考书ç›?真题下蝲及复试分数线½{‰ä¿¡æ? name="Description"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/Seo.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/infoHeader.css"> <style> ol{ padding:0px; margin:0px;} .part02_c_c_01_c_p01 ul{ width:653px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li{ width:653px; height:auto; float:left; border-bottom:1px solid #e9e9e9; line-height:30px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_t{ width:200px; height:auto; float:left; padding-left:10px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c{ width:370px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c a{padding-left:10px;} </style> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0> <link rel="canonical" href="//www.mdliq.club/yanzhao/1210234.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ab_01"> <div style="width:997px; height:100px; margin:0 auto;"> </div> </div> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_c"> <div class="top_left"> <a href="//www.mdliq.club/school/" target="_blank">研招¾|?/a> <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.mdliq.club')" href="javascript:void(0);">设äؓ首页</a>| <a href="//www.mdliq.club/sitemap/" target="_blank">¾|‘站地图</a> <a href="#" target="_blank"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_03.jpg" />手机讉K—®</a> <a href="#" target="_blank">搜烦</a> </div> <div class="top_right"> <a href="//www.mdliq.club/Shop/FastRegister.aspx" target="_blank">ç™Õd½•</a>| <a href="//www.mdliq.club/user/Register.aspx" target="_blank">注册</a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_05.jpg" />微博<b style="display:none;" id="rwm"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_07.jpg" />微信<b style="display:none;" id="rwm1"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维ç ?jpg" /></b></a>| <span class="dbl"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_09.jpg" />4000189832</span>| <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_11.jpg" />2592949597<b style="display:none;" id="rwm2"><img src="//www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/qq二维ç ?jpg" /></b></span> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_c"> <div class="logo"><a href="//www.mdliq.club/" title="Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥">Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥</a></div> <div class="pro"> <div class="pro01"> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/info/enroll/" target="_blank"><b>备è€?/b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/MajorsSyllabus/" target="_blank">考试大纲</a> <a href="//www.mdliq.club/info/prospectus/" target="_blank">招生½Ž€ç«?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/ReferenceBook/" target="_blank">参考书ç›?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/experience/" target="_blank">¾léªŒåˆ†äín</a> </span> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/info/schedule/" target="_blank"><b>院校</b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/SchoolIntro/" target="_blank">学校介绍</a> <a href="//www.mdliq.club/info/tutor/" target="_blank">导师介绍</a> <a href="//www.mdliq.club/info/campus/" target="_blank">校园æ”ȝ•¥</a> <a href="//www.mdliq.club/info/MajorsIntro/" target="_blank">专业介绍</a> </span> </div> <div class="pro02"> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/download/" target="_blank"><b>复习</b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/zhengzhi/" target="_blank">政治</a> <a href="//www.mdliq.club/info/yingyu/" target="_blank">è‹Þp¯­</a> <a href="//www.mdliq.club/info/shuxue/" target="_blank">数学</a> <a href="//www.mdliq.club/info/zhuanyeke/" target="_blank">专业è¯?/a> </span> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/info/GeneralExamination/" target="_blank"><b>招è€?/b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/yanzhaoban/" target="_blank">研招办联¾pÀL–¹å¼?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/score/" target="_blank">成ç‡W查询</a> </span> </div> <div class="pro03"> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/info/policy/" target="_blank"><b>政策</b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/34suo/" target="_blank">自划¾U?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/StateRetestLine/" target="_blank">国家¾U?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/RetestLine/" target="_blank">复试¾U?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/StudentsAsk/" target="_blank">招生问答</a> </span> <span class="dbl"> <a href="//www.mdliq.club/info/SchoolInfo/" target="_blank"><b>动æ€?/b></a> <a href="//www.mdliq.club/info/question/" target="_blank">互动½{”ç–‘</a> <a href="//www.mdliq.club/info/nous/" target="_blank">常识大全</a> <a href="//www.mdliq.club/info/MajorCatalogue/" target="_blank">招生专业目录</a> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_c"> <div class="menu01"> <span class="home"><a href="//www.mdliq.club/" title="Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥">Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥</a></span> <span class="back"><a href="//www.mdliq.club/xinxi/" target="_blank">考研信息¾|?/a></span> <span class="cinfo"> <a href="//www.mdliq.club/graduate/" target="_blank">择校择专</a> <a href="//www.mdliq.club/baike/" target="_blank">考研院校åº?/a> <a href="//www.mdliq.club/ml/" target="_blank">查专ä¸?/a> <a href="//www.mdliq.club/yanzhao/" target="_blank">研招¾|?/a> <a href="//www.mdliq.club/info/RetestInfo/" target="_blank">考研复试</a> <a href="//www.mdliq.club/info/swap/" target="_blank">考研调剂</a> <a href="//www.mdliq.club/info/paper/" target="_blank">历年真题</a> <a href="//www.mdliq.club/info/outline/" target="_blank">大纲解析</a> <a href="//www.mdliq.club/download/" target="_blank">真题下蝲</a> <a href="//www.mdliq.club/zhusu/" target="_blank">考研住宿</a> </span> <span class="fd_m"><a href="//www.mdliq.club/class/" target="_blank">考研辅导ç?/a></span> <span class="zl_m"><a href="//www.mdliq.club/ziliao/" target="_blank">考研资料</a></span> </div> <div class="menu02"> <div class="group"> <a href="//www.mdliq.club/" title="Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥">Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥</a>><a href="/graduate/zhejiang/zjams/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院</a>><a>‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院录取分数¾U?/a> </div> <div class="serch"> <select class="sf" id="province" onchange="selectCity()"><option>请选择地区</option></select> <select class="sc" id="shool"><option>请选择高校</option></select> <span class="btn"><a href="javascript:void(0);" onclick="sbmit();" target="_blank">搜烦</a></span> <span class="moreserch"><a href="#" target="_blank">高çñ”</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="midder_c"><div class="cont"> <div class="ad"></div> <div class="left"> <div class="part01"> <div class="part01_top"><span class="i"></span><span class="c">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院录取分数¾U?/span></div> <div class="part01_c"> <div class="part01_c_c"> <div class="part01_c_c_01"> <p>‹Æ¢è¿Žæ¥åˆ°‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U‰K¢‘é?>>‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取分数¾U¿æ˜¯‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院自己军_®šçš„,另外资格¾Uѝ€çœæŽ§çº¿ã€æŠ•?¡£¾U¿è¿™ä¸‰ä¸ªç›¸å…³çš„分数线均由省招办划定。是否被‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院录取光看‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研录取¾U¿æ˜¯æ²¡æœ‰æ„ä¹‰çš„,因äؓ‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院不同的专业考研录取分数¾U‰Kƒ½ä¸ä¸€æ ïLš„。比如AB两个学生分数一æ øP¼Œä¹Ÿéƒ½æŠ¥æµ™æ±ŸçœåŒÕd­¦¿U‘学院,A报的专业比较热门åQŒB报的专业比较冷门åQŒB被录取了åQŒA却不一定会被录取。浙江省åŒÕd­¦¿U‘学院考研大军åQŒæµ©‹¹©è¡è¡éå¸ƒå¤§æ±Ÿå—北。芸èŠæ€¼—生,我们都是为备考浙江省åŒÕd­¦¿U‘学院研½I¶ç”Ÿ˜q™ä¸€ç›®æ ‡è€Œæ¥åˆîCº†ä¸€èµøP¼Œæ˜¯ç´ æœªè’™é¢çš„考研同伴也是无声考场上角逐的战友åQŒåœ¨æ˜æš—备战的日子里åQŒæˆ‘们只需要一张书桌,一个茶å£Óž¼Œ˜q˜æœ‰¾|‘上˜q™ä¸€å¤„共同栖息,交流心得åQŒåˆ†äº«èµ„源的家园。在˜q™é‡Œè€ƒç”Ÿå¯æ ¹æ®æŠ¥è€ƒä¸“业进入该专业的研½I¶ç”Ÿå½•å–分数¾U¿å¯»æ‰¾è‡ªå·±æƒ³è¦çš„考研信息åQŒæµ™æ±ŸçœåŒÕd­¦¿U‘学院考研录取分数¾U‰K¢‘道同时给大家提供‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研真题½W”记资料åQŒä¸“业及导师介绍åQŒæ‹›è€ƒæ”¿½{–及招生目录åQŒå¤ä¹ ç»éªŒç­‰è€ƒç ”信息åQŒåƈ以此汇集全国都在备考浙江省åŒÕd­¦¿U‘学院的¾|‘友åQŒä‹É大家考研路上不再˜q¯‚Œ«ã€‚让我们相约在浙江省åŒÕd­¦¿U‘学院,考研同奋斗!</a> </br>旉™—´é£žé€ï¼Œå¯é”æ•™è‚²é™ªä¼´å¤§å®¶¾låŽ†äº?-6月的基础复习åQ?-8月紧张的的暑期复习,9-11月的强化复习。è{眼间考研已进入最后的冲刺阶段åQŒäؓ大家考研成功再加把力åQŒå¯é”æ•™è‚²æ­å·žæ»¨æ±Ÿè€ƒç ”村盛大启动了åQŒåƒ½I¿ä½è¡Œå­¦ä¸€æ¡é¾™å…¨æ—¥åˆ¶è€ƒç ”服务,只要您备考研½I¶ç”Ÿ,报名卛_¯å…¥é©»!详情误‚¿›å…¥ï¼ˆ<a href="//www.mdliq.club/vip/kaoyancun/" target="_blank">考研村)</p> </div> <div class="part01_c_c_01"> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29.jpg" title=""><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-20" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30.jpg" title=""><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-21" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31.jpg"><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-25" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32.jpg" title=""><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-27" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33.jpg"><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-28" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34.jpg" title=""><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-29" class="photo" /></a> <a href="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35.jpg" title=""><img src="//www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-30" class="photo" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="part02"> <div class="part02_top"><span class="i"></span><span class="c">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研专业录取分数¾U¿ç­‰ç ”招信息查询入口</span></div> <div class="part02_c"> <div class="part02_c_c"> <div class="part02_c_c_01"> <div class="part02_c_c_01_c"> <div class="part02_c_c_01_c_p01"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687960.html" target="_blank">077703病原生物学(代码或专业名¿U°å·²å˜æ›´åQ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1045756.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993075.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940394.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098437.html" target="_blank">专业代码</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840581.html" target="_blank">0828z1农业信息化技æœ?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151155.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045764.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993083.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940402.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098445.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203853.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840580.html" target="_blank">0828z1仿生¿U‘学与工½E?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151155.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045764.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993083.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940402.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098445.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203853.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687961.html" target="_blank">100103病原生物å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151147.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045758.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993077.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940396.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098439.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203845.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868023.html" target="_blank">077803病原生物å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1045757.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993076.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940395.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098438.html" target="_blank">专业代码</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687964.html" target="_blank">100706药理å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151154.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045763.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993082.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940401.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098444.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203852.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687962.html" target="_blank">100402力_Š¨å«ç”Ÿä¸ŽçŽ¯å¢ƒå«ç”Ÿå­¦</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151150.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045759.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993078.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940397.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098440.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203848.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868025.html" target="_blank">100701药物化学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151152.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045761.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993080.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940399.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098442.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203850.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687963.html" target="_blank">100702药剂å­?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151153.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045762.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993081.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940400.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098443.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203851.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868024.html" target="_blank">100403营养与食品卫生学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1151151.html" target="_blank">分数¾U?/a> <a href="/yanzhao/1045760.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/993079.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/940398.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1098441.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1203849.html" target="_blank">研招¾|?/a> </ol> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="part01_c_c_05"> <div class="part01_c_c_05_top"><span class="on" id="a2_1" onmouseover="tagshow(1,2,2)">热门辅导</span><span class="off" id="a02_1" onmouseover="tagshow(2,2,2)">图书资料</span></div> <div class="part01_c_c_05_c1"> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_1"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489481.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院868‹¹è¡Œç—…学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489481.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315068.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院药理学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315068.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369702.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院农业信息化技术专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369702.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315069.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院仿生¿U‘学与工½E‹ä¸“业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315069.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369696.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院力_Š¨å«ç”Ÿä¸ŽçŽ¯å¢ƒå«ç”Ÿå­¦ä¸“业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369696.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651483.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院306西医¾l¼åˆè€ƒç ”冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651483.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369697.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院营养与食品卫生学专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369697.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315064.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院力_Š¨å«ç”Ÿä¸ŽçŽ¯å¢ƒå«ç”Ÿå­¦ä¸“业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315064.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369698.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院药物化学专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369698.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369701.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院仿生¿U‘学与工½E‹ä¸“业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369701.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315061.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院病原生物学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315061.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1380056.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院707¾l¼åˆè€ƒè¯•ä¸€å¯¹ä¸€è€ƒç ”辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1380056.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489480.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院867生物化学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489480.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315070.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院农业信息化技术专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315070.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1384569.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院868‹¹è¡Œç—…学一对一考研辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1384569.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1400461.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院766¾l¼åˆè€ƒè¯•ä¸€å¯¹ä¸€è€ƒç ”辅导班定金专ç”?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1400461.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651492.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院867生物化学考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651492.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651490.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院766¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651490.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489476.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院306西医¾l¼åˆè€ƒç ”通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489476.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1315065.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院营养与食品卫生学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1315065.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_2" style="display:none"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713541.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院766¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713541.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713539.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院707¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713539.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593434.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院868‹¹è¡Œç—…学考研复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593434.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593433.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院867生物化学考研复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593433.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713538.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院306西医¾l¼åˆè€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713538.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713540.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院708¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713540.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713543.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院868‹¹è¡Œç—…学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713543.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593429.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院306西医¾l¼åˆè€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593429.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713542.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院867生物化学考研冲刺密押最å?å¥?/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713542.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593431.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院708¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593431.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593432.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院766¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593432.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593430.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院707¾l¼åˆè€ƒè¯•è€ƒç ”复习全书åQˆä¸€æœ¬é€šï¼‰</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593430.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_prat01"> <div class="right_prat01_01"> <a href="//www.mdliq.club/graduate/beijing/index.html">北京</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/tianjin/index.html">天æÓ|</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/hebei/index.html">沛_Œ—</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/shanxi/index.html">å±Þp¥¿</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/neimenggu/index.html">内蒙å?/a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/liaoning/index.html">辽宁</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/jilin/index.html">吉林</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/heilongjiang/index.html">黑龙æ±?/a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/shanghai/index.html">上æ“v</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/jiangsu/index.html">江苏</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/zhejiang/index.html">‹¹™æ±Ÿ</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/anhui/index.html">安徽</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/fujian/index.html">¼›å¾</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/jiangxi/index.html">江西</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/shandong/index.html">å±×ƒ¸œ</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/henan/index.html">沛_—</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/hubei/index.html">湖北</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/hunan/index.html">湖南</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/guangdong/index.html">òq¿ä¸œ</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/guangxi/index.html">òq¿è¥¿</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/hainan/index.html">‹¹·å—</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/chongqing/index.html">重庆</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/sichuan/index.html">四川</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/guizhou/index.html">贵州</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/yunnan/index.html">云南</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/xizang/index.html">西藏</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/shanxisheng/index.html">陕西</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/gansu/index.html">甘肃</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/qinghai/index.html">青æ“v</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/ningxia/index.html">宁夏</a> <a href="//www.mdliq.club/graduate/xinjiang/index.html">新疆</a> <a href="#香港">香港</a> <a href="#澳门">澳门</a> <a href="#台湾">台湾</a> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/RetestLine/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院最新动æ€?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1407714.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2015òq´è€ƒç ”成ç‡W查询入口-考研</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1406475.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2015研究生成¾l©æŸ¥è¯¢æ—¶é—?考研成ç‡W查询旉™—´</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/825453.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2009òq´æ‹›æ”¶ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæƒ…况说明</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/821798.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2013òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿåˆè¯•æˆç‡W查询公布</a></li> </ul> </div> </div><!-- <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/ranking/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院专业介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div>--> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/tutor/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院导师介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/MajorCatalogue/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院招生目录</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/441891.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2011òq´ç¡•å£«ç ”½I¶ç”Ÿæ‹›ç”Ÿä¸“业目录</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/ReferenceBook/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院参考书ç›?/a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/440910.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院研究生招生参考书ç›?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat02"> <div class="right_prat02_01"> <div class="right_prat02_01_top"><span class="c04"><a href="//www.mdliq.club/vip/wd/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研¾|‘介¾l?/a></span></div> <div class="right_prat02_01_c"> <p>可锐教育官方¾|‘ç«™‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研¾|‘频道秉承其“面向广大考生åQŒæä¾›æœ€ä½›_†…容”的办站宗旨åQŒåšæŒäؓ考生服务½W¬ä¸€å’Œå¼ºåŒ–内容徏讄¡š„理念åQŒåœ¨åŽ†å±Šè€ƒç”Ÿ¾Ÿ¤ä½“中äín有值得骄傲的口¼„‘。浙江省åŒÕd­¦¿U‘学院考研¾|‘频道考研¾|‘第一旉™—´å‘布最新、最全面的考研政策信息åQŒæŠ¥è€ƒé™¢æ ¡æ‹›å½•ä¿¡æ¯ï¼Œä¸“业介绍½{‰å®žç”¨å…¬å…׃¿¡æ¯ã€‚åƈ提供详细的院¾pÖM»‹¾lã€å¯¼å¸ˆä¿¡æ¯ã€ä¸“业信息、就业方向指对{€åŽ†òq´åˆ†æ•°ã€åŽ†òq´æŠ¥å½•æ¯”½{‰ï¼Œä¸ºå¤‡è€ƒç”Ÿé€‰æ‹©ä¸“业提供详细信息。提供考研的考试¿U‘目及参考书目信息,òq¶äؓòq¿å¤§è€ƒç”Ÿæä¾›çœŸå®žã€æœ‰æ•ˆã€å…¨é¢çš„专业评¡œŸé¢˜ã€ç¬”记、课件等资料åQŒå®Œå–„高效便æïLš„专业译֤ä¹ è§£å†Ïx–¹æ¡ˆã€‚现建有“考研信息”、“考研辅导班”、“考研书城”、“院校åã^台”、“考研论坛”、“考研排名”、“考研调剂”等多个频道åQŒå†…容丰富、脓˜q‘考生需求而且更新速度快,深受考生‹Æ¢è¿ŽåQŒèŠ‚省考生‹¹è§ˆ¾|‘站的时é—ß_¼Œæˆäؓòq¿å¤§è€ƒç”Ÿè€ƒç ”路上的好伙伴åQäؓ了大家的考研成功åQŒå¯é”æ•™è‚²æ­å·žæ»¨æ±Ÿè€ƒç ”村盛大启动了åQŒåƒ½I¿ä½è¡Œå­¦ä¸€æ¡é¾™å…¨æ—¥åˆ¶è€ƒç ”服务,只要您备考研½I¶ç”Ÿ,报名卛_¯å…¥é©»!另外可锐教育提醒各位研友åQŒè€ƒç ”专业课资料和信息非常重要åQŒå°¤å…¶å¯¹äºŽè·¨æ ¡è€ƒç ”的考生来说åQŒè¦åŠ ä¸Šä¸€äº›æµ™æ±ŸçœåŒÕd­¦¿U‘学院考研¾Ÿ¤å’Œ‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研专业分数¾U¿ï¼Œ˜q™æ ·ž®±å¯ä»¥ä»Ž‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研¾Ÿ¤å’Œ‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院考研分数¾U‰K‡ŒèŽ·å–很多有用的信息。可锐教育接受广大考生的监督,如果我们的资料和辅导有做得不åˆîC½çš„地方请及时与我们联¾p»ï¼Œæˆ‘们ž®†éžå¸¸æ„Ÿè°¢ï¼</p> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/MajorsSyllabus/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院招生政策</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/ReferenceBook/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院复试分数¾U?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/RetestLine/1414488.html" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院2015考研分数¾U?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjams/download/" target="_blank">‹¹™æ±ŸçœåŒ»å­¦ç§‘学院免费下蝲</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="content_01_left_content_02"> <dl> <dt>招考政½{?/dt> <dd><a href="//www.mdliq.club/special/enrollment/">2015òq´å…¨å›½æ‹›ç”Ÿç®€ç«?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/special/enrollment/">面向港澳台地区招生简ç«?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/494222.html">报考条ä»?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/enroll/">报名</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/schedule/">初试</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试</a></dd> </dl> <dl> <dt>名词解释</dt> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/599736.html">专业学位研究ç”?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/599736.html">学术型研½I¶ç”Ÿ</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/599736.html">在职、脱产攻¼‹?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/494225.html">同等学力</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/494222.html">学历</a></dd> </dl> <dl> <dt>实用信息</dt> <dd><a href="//www.mdliq.club/graduate/">招生单位</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/Article2/">报考点</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">联系方式</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/371275.html">备研手册</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/policy/597853.html">命题考纲¾~–制</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/">专业学位¿U‘目讄¡½®</a></dd> </dl> <dl> <dt>院校名单</dt> <dd><a href="//www.mdliq.club/graduate/">研究生院</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693122.html">工商½Ž¡ç†</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693142.html">公共½Ž¡ç†</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693123.html">会计¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693106.html">金融¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693111.html">教育¼‹•å£«</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/zhuanshuo/693144.html">工程¼‹•å£«</a></dd> </dl> <dl> <dt>考研热点</dt> <dd><a href="/special/score/">在线查分</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/outline/">考研大纲</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试信息</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/swap/">调剂信息</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/enroll/">报考信æ?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/policy/">政策形式</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/nous/">考研常识</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/experience/">考研¾léªŒ</a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/34suo/">自主划线高校复试¾U?/a></dd> <dd><a href="//www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">全国招生办联¾pÀL–¹å¼?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_con"> <div class="fooder_cc"> <div class="fooder_cc_t"></div> <div class="fooder_cc_l"> <p> <a href="//www.mdliq.club/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="//www.mdliq.club/news/notice/359947.html">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a><a href="//www.mdliq.club/news/notice/359947.html">关于我们</a> <a href="//www.mdliq.club/" title="Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥">Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥</a><a href="//www.mdliq.club/sitemap/">¾|‘站地图</a> </p> <p> <span class="dbl">版权所æœ?2004-2016 可锐教育(Äá¿Ë˹vsÀÏÓ¥ www.mdliq.club) ‹¹™ICPå¤?6039064å?2 </span> <span class="dbl">可锐考研村报名地址åQšæ­å·žå¸‚下沙6号大è¡?60号中自科技园二òq¢ä¸‰å±?电话åQ?00-018-9832</span> <span class="dbl"></span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>