?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ˹vs:南京邮电大学研招网|考研?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="南京邮电大学考研?南京邮电大学研招? name="Keywords" /> <meta content="南京邮电大学研招网|考研网提供该校各专业贴吧,考研论坛,考研分数?专业排名,专业代码,点击进入南京邮电大学研招网|考研?查询该校最新考研动?导师介绍,招生目录,参考书?真题下载及复试分数线等信? name="Description"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/Seo.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/infoHeader.css"> <style> ol{ padding:0px; margin:0px;} .part02_c_c_01_c_p01 ul{ width:653px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li{ width:653px; height:auto; float:left; border-bottom:1px solid #e9e9e9; line-height:30px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_t{ width:200px; height:auto; float:left; padding-left:10px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c{ width:370px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c a{padding-left:10px;} </style> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="canonical" href="http://www.mdliq.club/yanzhao/1211913.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ab_01"> <div style="width:997px; height:100px; margin:0 auto;"> </div> </div> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_c"> <div class="top_left"> <a href="http://www.mdliq.club/school/" target="_blank">研招?/a> <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.mdliq.club')" href="javascript:void(0);">设为首页</a>| <a href="http://www.mdliq.club/sitemap/" target="_blank">网站地图</a> <a href="#" target="_blank"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_03.jpg" />手机访问</a> <a href="#" target="_blank">搜索</a> </div> <div class="top_right"> <a href="http://www.mdliq.club/Shop/FastRegister.aspx" target="_blank">登录</a>| <a href="http://www.mdliq.club/user/Register.aspx" target="_blank">注册</a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_05.jpg" />微博<b style="display:none;" id="rwm"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_07.jpg" />微信<b style="display:none;" id="rwm1"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维?jpg" /></b></a>| <span class="dbl"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_09.jpg" />4000189832</span>| <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_11.jpg" />2592949597<b style="display:none;" id="rwm2"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/qq二维?jpg" /></b></span> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_c"> <div class="logo"><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a></div> <div class="pro"> <div class="pro01"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/" target="_blank"><b>备?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorsSyllabus/" target="_blank">考试大纲</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/prospectus/" target="_blank">招生简?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/ReferenceBook/" target="_blank">参考书?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/experience/" target="_blank">经验分享</a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/schedule/" target="_blank"><b>院校</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/SchoolIntro/" target="_blank">学校介绍</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/tutor/" target="_blank">导师介绍</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/campus/" target="_blank">校园攻略</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorsIntro/" target="_blank">专业介绍</a> </span> </div> <div class="pro02"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/download/" target="_blank"><b>复习</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/zhengzhi/" target="_blank">政治</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/yingyu/" target="_blank">英语</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/shuxue/" target="_blank">数学</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/zhuanyeke/" target="_blank">专业?/a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/GeneralExamination/" target="_blank"><b>招?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/" target="_blank">研招办联系方?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/score/" target="_blank">成绩查询</a> </span> </div> <div class="pro03"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/policy/" target="_blank"><b>政策</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/34suo/" target="_blank">自划?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/StateRetestLine/" target="_blank">国家?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/RetestLine/" target="_blank">复试?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/StudentsAsk/" target="_blank">招生问答</a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/SchoolInfo/" target="_blank"><b>动?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/question/" target="_blank">互动答疑</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/nous/" target="_blank">常识大全</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorCatalogue/" target="_blank">招生专业目录</a> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_c"> <div class="menu01"> <span class="home"><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a></span> <span class="back"><a href="http://www.mdliq.club/xinxi/" target="_blank">考研信息?/a></span> <span class="cinfo"> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/" target="_blank">择校择专</a> <a href="http://www.mdliq.club/baike/" target="_blank">考研院校?/a> <a href="http://www.mdliq.club/ml/" target="_blank">查专?/a> <a href="http://www.mdliq.club/yanzhao/" target="_blank">研招?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/" target="_blank">考研复试</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/swap/" target="_blank">考研调剂</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/paper/" target="_blank">历年真题</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/outline/" target="_blank">大纲解析</a> <a href="http://www.mdliq.club/download/" target="_blank">真题下载</a> <a href="http://www.mdliq.club/zhusu/" target="_blank">考研住宿</a> </span> <span class="fd_m"><a href="http://www.mdliq.club/class/" target="_blank">考研辅导?/a></span> <span class="zl_m"><a href="http://www.mdliq.club/ziliao/" target="_blank">考研资料</a></span> </div> <div class="menu02"> <div class="group"> <a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a>><a href="/graduate/jiangsu/njupt/" target="_blank">南京邮电大学</a>><a>南京邮电大学研招?/a> </div> <div class="serch"> <select class="sf" id="province" onchange="selectCity()"><option>请选择地区</option></select> <select class="sc" id="shool"><option>请选择高校</option></select> <span class="btn"><a href="javascript:void(0);" onclick="sbmit();" target="_blank">搜索</a></span> <span class="moreserch"><a href="#" target="_blank">高级</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="midder_c"><div class="cont"> <div class="ad"></div> <div class="left"> <div class="part01"> <div class="part01_top"><span class="i"></span><span class="c">南京邮电大学研招?/span></div> <div class="part01_c"> <div class="part01_c_c"> <div class="part01_c_c_01"> <p>欢迎来到南京邮电大学研招网频?>>南京邮电大学研招网是隶属于教育部的以南京邮电大学考研为主题的官方网站,是教育部唯一指定的南京邮电大学研究生入学考试网上报名及调剂网站,主要提供南京邮电大学研究生网上报名及调剂、专业目录查询、在线咨询、院校信息、报考指南和考试辅导以及提供南京邮电大学在职研究生招生简章免费发布,查询,在线报名等多方面的服务和信息指导。南京邮电大学研招网是中国权威的研究生招生信息发布平台,帮助学员正确报考南京邮电大学,这里同时给大家提供南京邮电大学考研真题笔记资料,专业及导师介绍,招考政策及招生目录,复习经验等考研信息。使全国都在备考南京邮电大学的网友考研路上不再迷茫。让我们相约在南京邮电大学,考研同奋斗!?/a> </br>时间飞逝,可锐教育陪伴大家经历?-6月的基础复习?-8月紧张的的暑期复习,9-11月的强化复习。转眼间考研已进入最后的冲刺阶段,为大家考研成功再加把力,可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了,吃穿住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研究生,报名即可入驻!详情请进入(<a href="http://www.mdliq.club/vip/kaoyancun/" target="_blank">考研村)</p> </div> <div class="part01_c_c_01"> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-2" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-27.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-27-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-6" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-20" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-21" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31.jpg"><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-25" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-27" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33.jpg"><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-28" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-29" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-30" class="photo" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="part02"> <div class="part02_top"><span class="i"></span><span class="c">南京邮电大学专业研招网等考研信息查询入口</span></div> <div class="part02_c"> <div class="part02_c_c"> <div class="part02_c_c_01"> <div class="part02_c_c_01_c"> <div class="part02_c_c_01_c_p01"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675570.html" target="_blank">085210控制工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171099.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065691.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118372.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013010.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960329.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907648.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675552.html" target="_blank">080402测试计量技术及仪器</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171077.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065669.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118350.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012988.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960307.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907626.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863715.html" target="_blank">0810z1信息安全</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171084.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065708.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118357.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013027.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960346.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907665.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675561.html" target="_blank">081101控制理论与控制工?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171088.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065680.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118361.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012999.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960318.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907637.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/780816.html" target="_blank">085236工业工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171102.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065694.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118375.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013013.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960332.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907651.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675559.html" target="_blank">081022信息材料(代码或专业名称已变更)</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171086.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065678.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118359.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012997.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960316.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907635.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863710.html" target="_blank">080400仪器科学与技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171076.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065668.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118349.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012987.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960306.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907625.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675558.html" target="_blank">081021信息网络</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1065677.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1012996.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960315.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907634.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816184.html" target="_blank">025200应用统计</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863718.html" target="_blank">083500软件工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1065686.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1013005.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960324.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907643.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675562.html" target="_blank">081104模式识别与智能系?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171090.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065682.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118363.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013001.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960320.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907639.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2820968.html" target="_blank">085208电子与通信工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171097.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065689.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118370.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013008.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960327.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907646.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675554.html" target="_blank">080904电磁场与微波技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171081.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065673.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118354.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012992.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960311.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907630.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/841636.html" target="_blank">040106高等教育?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171071.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065663.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118344.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012982.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960301.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907620.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/780221.html" target="_blank">085212软件工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171094.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065693.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118367.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013012.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960331.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907650.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/779056.html" target="_blank">125600工程管理硕士</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171109.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065701.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118382.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013020.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960339.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907658.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863711.html" target="_blank">080901物理电子?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171078.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065670.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118351.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012989.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960308.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907627.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2821380.html" target="_blank">085202光学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171075.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065687.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118348.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013006.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960325.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907644.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675566.html" target="_blank">085202光学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171075.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065687.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118348.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013006.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960325.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907644.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2821379.html" target="_blank">080300光学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1065667.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1012986.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960305.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907624.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/777218.html" target="_blank">125100工商管理硕士</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171108.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065700.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118381.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013019.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960338.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907657.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675563.html" target="_blank">081201计算机系统结?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171091.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065683.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118364.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013002.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960321.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907640.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675571.html" target="_blank">085211计算机技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171100.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065692.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118373.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013011.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960330.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907649.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863708.html" target="_blank">0401z1思想政治与公民教?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171112.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065704.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118385.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013023.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960342.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907661.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675557.html" target="_blank">081020信息安全</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1065676.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1012995.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960314.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907633.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675560.html" target="_blank">081025空间信息系统(代码或专业名称已变更)</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171087.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065679.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118360.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012998.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960317.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907636.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/779612.html" target="_blank">085208电子与通信工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171097.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065689.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118370.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013008.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960327.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907646.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675574.html" target="_blank">120100管理科学与工?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171105.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065697.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118378.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013016.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960335.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907654.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675556.html" target="_blank">081002信号与信息处?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171083.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065675.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118356.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012994.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960313.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907632.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863719.html" target="_blank">120200工商管理</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171106.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065698.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118379.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013017.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960336.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907655.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863707.html" target="_blank">0401j1公共安全管理与教?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171111.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065703.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118384.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013022.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960341.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907660.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675548.html" target="_blank">070104应用数学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171073.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065665.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118346.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012984.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960303.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907622.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863713.html" target="_blank">0809z1有机电子?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171114.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065706.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118387.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013025.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960344.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907663.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863717.html" target="_blank">081102检测技术与自动化装?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171089.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065681.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118362.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013000.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960319.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907638.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863716.html" target="_blank">0810z2信息网络</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171085.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065709.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118358.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013028.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960347.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907666.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675575.html" target="_blank">120202企业管理?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171107.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065699.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118380.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013018.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960337.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907656.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2822425.html" target="_blank">025200应用统计</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863709.html" target="_blank">0401z2信息艺术设计与教?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171113.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065705.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118386.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013024.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960343.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907662.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675565.html" target="_blank">081203计算机应用技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171093.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065685.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118366.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013004.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960323.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907642.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675549.html" target="_blank">070207光学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171074.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065666.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118347.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012985.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960304.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907623.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/779586.html" target="_blank">085240物流工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171104.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065696.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118377.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013015.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960334.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907653.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863714.html" target="_blank">0809z2生物电子?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171115.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065707.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118388.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013026.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960345.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907664.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675567.html" target="_blank">085203仪器仪表工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171096.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065688.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118369.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013007.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960326.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907645.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675573.html" target="_blank">085239项目管理</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171103.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065695.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118376.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013014.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960333.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907652.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675550.html" target="_blank">080300光学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1065667.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1012986.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960305.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907624.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863706.html" target="_blank">040102课程与教学论</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171070.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065662.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118343.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012981.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960300.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907619.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816187.html" target="_blank">125300会计</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675547.html" target="_blank">040110教育技术学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171072.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065664.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118345.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012983.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960302.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907621.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675569.html" target="_blank">085209集成电路工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171098.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065690.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118371.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013009.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960328.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907647.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675564.html" target="_blank">081202计算机软件与理论</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171092.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065684.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118365.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013003.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960322.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907641.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816186.html" target="_blank">125100工商管理</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171108.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065700.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118381.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013019.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960338.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907657.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675551.html" target="_blank"></a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2821378.html" target="_blank">070207光学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171074.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065666.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118347.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012985.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960304.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907623.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675553.html" target="_blank">080902电路与系?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171079.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065671.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118352.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012990.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960309.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907628.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816185.html" target="_blank">085207电气工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/675555.html" target="_blank">081001通信与信息系?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171082.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065674.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118355.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012993.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960312.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907631.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/839888.html" target="_blank">130100艺术学理?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171110.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065702.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118383.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1013021.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960340.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907659.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/863712.html" target="_blank">080903微电子学与固体电子学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1171080.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1065672.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1118353.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1012991.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/960310.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/907629.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="part01_c_c_05"> <div class="part01_c_c_05_top"><span class="on" id="a2_1" onmouseover="tagshow(1,2,2)">热门辅导</span><span class="off" id="a02_1" onmouseover="tagshow(2,2,2)">图书资料</span></div> <div class="part01_c_c_05_c1"> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_1"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349648.html" target="_blank">南京邮电大学工业工程专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349648.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349653.html" target="_blank">南京邮电大学企业管理学专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349653.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1402385.html" target="_blank">南京邮电大学817系统分析与设计一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1402385.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/634332.html" target="_blank">南京邮电大学311教育学专业基础综合考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/634332.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1295008.html" target="_blank">南京邮电大学软件工程专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1295008.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1295020.html" target="_blank">南京邮电大学工商管理专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1295020.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349620.html" target="_blank">南京邮电大学光学专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349620.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349636.html" target="_blank">南京邮电大学模式识别与智能系统专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349636.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/410126.html" target="_blank">南京邮电大学807微机原理及应用考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/410126.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/634349.html" target="_blank">南京邮电大学806固体物理考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/634349.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349622.html" target="_blank">南京邮电大学仪器科学与技术专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349622.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/481169.html" target="_blank">南京邮电大学817系统分析与设计考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/481169.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1378692.html" target="_blank">南京邮电大学601高等数学一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1378692.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1349658.html" target="_blank">南京邮电大学思想政治与公民教育专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1349658.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/634344.html" target="_blank">南京邮电大学803信号与系统考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/634344.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1294987.html" target="_blank">南京邮电大学应用数学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1294987.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/634340.html" target="_blank">南京邮电大学801通信系统原理考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/634340.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/634383.html" target="_blank">南京邮电大学901通信原理基础考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/634383.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1389326.html" target="_blank">南京邮电大学408计算机学科专业基础综合(含数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网?一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1389326.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1389323.html" target="_blank">南京邮电大学302数学二一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1389323.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_2" style="display:none"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/585012.html" target="_blank">南京邮电大学813高等代数考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/585012.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705638.html" target="_blank">南京邮电大学803信号与系统考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705638.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705652.html" target="_blank">南京邮电大学901通信原理基础考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705652.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/461801.html" target="_blank">南京邮电大学817有机化学考研导师复习?/a></ol> <ol class="p">90.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/461801.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/585009.html" target="_blank">南京邮电大学810微机原理及应用考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/585009.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/585020.html" target="_blank">南京邮电大学901通信原理基础考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/585020.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/456806.html" target="_blank">南京邮电大学807微机原理及应用考研冲刺讲题班讲?/a></ol> <ol class="p">80.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/456806.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705642.html" target="_blank">南京邮电大学810微机原理及应用考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705642.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705637.html" target="_blank">南京邮电大学802系统分析与设计考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705637.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/452602.html" target="_blank">南京邮电大学808数据结构考研系统强化班讲?/a></ol> <ol class="p">80.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/452602.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/447889.html" target="_blank">南京邮电大学817有机化学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/447889.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705639.html" target="_blank">南京邮电大学805光学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705639.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/584998.html" target="_blank">南京邮电大学601高等数学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/584998.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/453106.html" target="_blank">南京邮电大学817有机化学考研系统强化班讲?/a></ol> <ol class="p">80.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/453106.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705647.html" target="_blank">南京邮电大学815概率论考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705647.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/585004.html" target="_blank">南京邮电大学805光学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/585004.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705646.html" target="_blank">南京邮电大学814高等代数考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705646.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/461297.html" target="_blank">南京邮电大学808数据结构考研导师复习?/a></ol> <ol class="p">90.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/461297.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/705644.html" target="_blank">南京邮电大学812自动控制原理考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/705644.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/585008.html" target="_blank">南京邮电大学809大学化学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/585008.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_prat01"> <div class="right_prat01_01"> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/beijing/index.html">北京</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/tianjin/index.html">天津</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hebei/index.html">河北</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanxi/index.html">山西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/neimenggu/index.html">内蒙?/a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/liaoning/index.html">辽宁</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jilin/index.html">吉林</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/heilongjiang/index.html">黑龙?/a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanghai/index.html">上海</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jiangsu/index.html">江苏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/zhejiang/index.html">浙江</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/anhui/index.html">安徽</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/fujian/index.html">福建</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jiangxi/index.html">江西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shandong/index.html">山东</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/henan/index.html">河南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hubei/index.html">湖北</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hunan/index.html">湖南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guangdong/index.html">广东</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guangxi/index.html">广西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hainan/index.html">海南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/chongqing/index.html">重庆</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/sichuan/index.html">四川</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guizhou/index.html">贵州</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/yunnan/index.html">云南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/xizang/index.html">西藏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanxisheng/index.html">陕西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/gansu/index.html">甘肃</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/qinghai/index.html">青海</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/ningxia/index.html">宁夏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/xinjiang/index.html">新疆</a> <a href="#香港">香港</a> <a href="#澳门">澳门</a> <a href="#台湾">台湾</a> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/RetestLine/" target="_blank">南京邮电大学最新动?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/2842125.html" target="_blank">南京邮电大学硕士导师信息查询入口</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409945.html" target="_blank">南京邮电大学2015年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409942.html" target="_blank">南京邮电大学2015年硕士研究生招生专业目录</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409940.html" target="_blank">南京邮电大学2014年硕士研究生复试录取工作办法</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1236071.html" target="_blank">南京邮电大学2015年硕士研究生招生简?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1236070.html" target="_blank">2015年南京邮电大学硕士研究生招生专业一览表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1217417.html" target="_blank">南京邮电大学2015年硕士研究生招生学院及专业方向介?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1217252.html" target="_blank">南京邮电大学2015年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1213152.html" target="_blank">南京邮电大学2015年硕士研究生招生专业目录</a></li> </ul> </div> </div><!-- <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/ranking/" target="_blank">南京邮电大学专业介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div>--> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/tutor/" target="_blank">南京邮电大学导师介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/826905.html" target="_blank">南京邮电大学自动化学院导师介绍:曹科?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/826902.html" target="_blank">南京邮电大学自动化学院导师介绍:程艳?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/826901.html" target="_blank">南京邮电大学自动化学院导师介绍:樊春?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/826898.html" target="_blank">南京邮电大学自动化学院导师介绍:万佑?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/826897.html" target="_blank">南京邮电大学自动化学院导师介绍:周颖</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/MajorCatalogue/" target="_blank">南京邮电大学招生目录</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1221487.html" target="_blank">南京邮电大学2013年硕士研究生招生专业目录 - 考研专业目录</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1221379.html" target="_blank">南京邮电大学2012年硕士研究生招生专业目录 - 考研专业目录</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/826601.html" target="_blank">南京邮电大学各学?4年硕士招生目录汇?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/826600.html" target="_blank">南京邮电大学外国语学?4年硕士招生目?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/826599.html" target="_blank">南京邮电大学人文与社会科学学?4年硕士招生目?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/ReferenceBook/" target="_blank">南京邮电大学参考书?/a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/724160.html" target="_blank">南京邮电大学2013年专业课考试参考教材一览表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/694294.html" target="_blank">南京邮电大学2012年专业课考试参考教材一览表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/441445.html" target="_blank">南京邮电大学2011年硕士研究生招生参考书?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/441444.html" target="_blank">南京邮电大学2011年博士研究生招生参考书?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat02"> <div class="right_prat02_01"> <div class="right_prat02_01_top"><span class="c04"><a href="http://www.mdliq.club/vip/wd/" target="_blank">南京邮电大学考研网介?/a></span></div> <div class="right_prat02_01_c"> <p>可锐教育官方网站南京邮电大学考研网频道秉承其“面向广大考生,提供最佳内容”的办站宗旨,坚持为考生服务第一和强化内容建设的理念,在历届考生群体中享有值得骄傲的口碑。南京邮电大学考研网频道考研网第一时间发布最新、最全面的考研政策信息,报考院校招录信息,专业介绍等实用公共信息。并提供详细的院系介绍、导师信息、专业信息、就业方向指导、历年分数、历年报录比等,为备考生选择专业提供详细信息。提供考研的考试科目及参考书目信息,并为广大考生提供真实、有效、全面的专业课真题、笔记、课件等资料,完善高效便捷的专业课复习解决方案。现建有“考研调剂”、“院校平台”、“考研论坛”、“考研辅导班”、“考研书城”、“考研信息”、“考研排名”等多个频道,内容丰富、贴近考生需求而且更新速度快,深受考生欢迎,节省考生浏览网站的时间,成为广大考生考研路上的好伙伴!为了大家的考研成功,可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了,吃穿住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研究生,报名即可入驻!另外可锐教育提醒各位研友,考研专业课资料和信息非常重要,尤其对于跨校考研的考生来说,要加一些上南京邮电大学考研群和南京邮电大学研招网,这样就可以从南京邮电大学考研群和南京邮电大学研招网里获取很多有用的信息。可锐教育接受广大考生的监督,如果我们的资料和辅导有做得不到位的地方请及时与我们联系,我们将非常感谢!</p> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/MajorsSyllabus/" target="_blank">南京邮电大学招生政策</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/ReferenceBook/" target="_blank">南京邮电大学复试分数?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/RetestLine/1414362.html" target="_blank">南京邮电大学2015考研分数?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/RetestLine/1413836.html" target="_blank">南京邮电大学2014考研复试分数?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/jiangsu/njupt/download/" target="_blank">南京邮电大学免费下载</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/download/526738.html" target="_blank">南京邮电大学通信系统原理2001考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526667.html" target="_blank">南京邮电大学信号与线性系?002考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526659.html" target="_blank">南京邮电大学信号与系?004年考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526662.html" target="_blank">南京邮电大学信号与线性系?999考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526709.html" target="_blank">南京邮电大学数据结构2004年考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526723.html" target="_blank">南京邮电大学经济学原?003考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526643.html" target="_blank">南京邮电大学企业管理1998考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526653.html" target="_blank">南京邮电大学企业管理2005年考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526700.html" target="_blank">南京邮电大学数据结构2000考研专业课真题免费下?/a></li> <li class="dbl"><a href="/download/526664.html" target="_blank">南京邮电大学信号与线性系?000考研专业课真题免费下?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="content_01_left_content_02"> <dl> <dt>招考政?/dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/special/enrollment/">2015年全国招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/special/enrollment/">面向港澳台地区招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494222.html">报考条?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/">报名</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/schedule/">初试</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试</a></dd> </dl> <dl> <dt>名词解释</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">专业学位研究?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">学术型研究生</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">在职、脱产攻?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494225.html">同等学力</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494222.html">学历</a></dd> </dl> <dl> <dt>实用信息</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/graduate/">招生单位</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/Article2/">报考点</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">联系方式</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/371275.html">备研手册</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/policy/597853.html">命题考纲编制</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/">专业学位科目设置</a></dd> </dl> <dl> <dt>院校名单</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/graduate/">研究生院</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693122.html">工商管理</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693142.html">公共管理</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693123.html">会计硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693106.html">金融硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693111.html">教育硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693144.html">工程硕士</a></dd> </dl> <dl> <dt>考研热点</dt> <dd><a href="/special/score/">在线查分</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/outline/">考研大纲</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试信息</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/swap/">调剂信息</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/">报考信?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/policy/">政策形式</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/">考研常识</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/experience/">考研经验</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/34suo/">自主划线高校复试?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">全国招生办联系方?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_con"> <div class="fooder_cc"> <div class="fooder_cc_t"></div> <div class="fooder_cc_l"> <p> <a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">广告服务</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">关于我们</a> <a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a><a href="http://www.mdliq.club/sitemap/">网站地图</a> </p> <p> <span class="dbl">版权所?2004-2016 可锐教育(˹vsӥ www.mdliq.club) 浙ICP?6039064?2 </span> <span class="dbl">可锐考研村报名地址:杭州市下沙6号大?60号中自科技园二幢三?电话?00-018-9832</span> <span class="dbl"></span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>