?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ˹vs:浙江海洋学院研招网|考研?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="浙江海洋学院考研?浙江海洋学院研招? name="Keywords" /> <meta content="浙江海洋学院研招网|考研网提供该校各专业贴吧,考研论坛,考研分数?专业排名,专业代码,点击进入浙江海洋学院研招网|考研?查询该校最新考研动?导师介绍,招生目录,参考书?真题下载及复试分数线等信? name="Description"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/Seo.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/infoHeader.css"> <style> ol{ padding:0px; margin:0px;} .part02_c_c_01_c_p01 ul{ width:653px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li{ width:653px; height:auto; float:left; border-bottom:1px solid #e9e9e9; line-height:30px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_t{ width:200px; height:auto; float:left; padding-left:10px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c{ width:370px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c a{padding-left:10px;} </style> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="canonical" href="http://www.mdliq.club/yanzhao/1211936.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ab_01"> <div style="width:997px; height:100px; margin:0 auto;"> </div> </div> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_c"> <div class="top_left"> <a href="http://www.mdliq.club/school/" target="_blank">研招?/a> <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.mdliq.club')" href="javascript:void(0);">设为首页</a>| <a href="http://www.mdliq.club/sitemap/" target="_blank">网站地图</a> <a href="#" target="_blank"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_03.jpg" />手机访问</a> <a href="#" target="_blank">搜索</a> </div> <div class="top_right"> <a href="http://www.mdliq.club/Shop/FastRegister.aspx" target="_blank">登录</a>| <a href="http://www.mdliq.club/user/Register.aspx" target="_blank">注册</a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_05.jpg" />微博<b style="display:none;" id="rwm"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_07.jpg" />微信<b style="display:none;" id="rwm1"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维?jpg" /></b></a>| <span class="dbl"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_09.jpg" />4000189832</span>| <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_11.jpg" />2592949597<b style="display:none;" id="rwm2"><img src="http://www.mdliq.club/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/qq二维?jpg" /></b></span> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_c"> <div class="logo"><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a></div> <div class="pro"> <div class="pro01"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/" target="_blank"><b>备?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorsSyllabus/" target="_blank">考试大纲</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/prospectus/" target="_blank">招生简?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/ReferenceBook/" target="_blank">参考书?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/experience/" target="_blank">经验分享</a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/schedule/" target="_blank"><b>院校</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/SchoolIntro/" target="_blank">学校介绍</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/tutor/" target="_blank">导师介绍</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/campus/" target="_blank">校园攻略</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorsIntro/" target="_blank">专业介绍</a> </span> </div> <div class="pro02"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/download/" target="_blank"><b>复习</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/zhengzhi/" target="_blank">政治</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/yingyu/" target="_blank">英语</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/shuxue/" target="_blank">数学</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/zhuanyeke/" target="_blank">专业?/a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/GeneralExamination/" target="_blank"><b>招?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/" target="_blank">研招办联系方?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/score/" target="_blank">成绩查询</a> </span> </div> <div class="pro03"> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/policy/" target="_blank"><b>政策</b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/34suo/" target="_blank">自划?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/StateRetestLine/" target="_blank">国家?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/RetestLine/" target="_blank">复试?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/StudentsAsk/" target="_blank">招生问答</a> </span> <span class="dbl"> <a href="http://www.mdliq.club/info/SchoolInfo/" target="_blank"><b>动?/b></a> <a href="http://www.mdliq.club/info/question/" target="_blank">互动答疑</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/nous/" target="_blank">常识大全</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/MajorCatalogue/" target="_blank">招生专业目录</a> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_c"> <div class="menu01"> <span class="home"><a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a></span> <span class="back"><a href="http://www.mdliq.club/xinxi/" target="_blank">考研信息?/a></span> <span class="cinfo"> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/" target="_blank">择校择专</a> <a href="http://www.mdliq.club/baike/" target="_blank">考研院校?/a> <a href="http://www.mdliq.club/ml/" target="_blank">查专?/a> <a href="http://www.mdliq.club/yanzhao/" target="_blank">研招?/a> <a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/" target="_blank">考研复试</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/swap/" target="_blank">考研调剂</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/paper/" target="_blank">历年真题</a> <a href="http://www.mdliq.club/info/outline/" target="_blank">大纲解析</a> <a href="http://www.mdliq.club/download/" target="_blank">真题下载</a> <a href="http://www.mdliq.club/zhusu/" target="_blank">考研住宿</a> </span> <span class="fd_m"><a href="http://www.mdliq.club/class/" target="_blank">考研辅导?/a></span> <span class="zl_m"><a href="http://www.mdliq.club/ziliao/" target="_blank">考研资料</a></span> </div> <div class="menu02"> <div class="group"> <a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a>><a href="/graduate/zhejiang/zjou/" target="_blank">浙江海洋学院</a>><a>浙江海洋学院研招?/a> </div> <div class="serch"> <select class="sf" id="province" onchange="selectCity()"><option>请选择地区</option></select> <select class="sc" id="shool"><option>请选择高校</option></select> <span class="btn"><a href="javascript:void(0);" onclick="sbmit();" target="_blank">搜索</a></span> <span class="moreserch"><a href="#" target="_blank">高级</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="midder_c"><div class="cont"> <div class="ad"></div> <div class="left"> <div class="part01"> <div class="part01_top"><span class="i"></span><span class="c">浙江海洋学院研招?/span></div> <div class="part01_c"> <div class="part01_c_c"> <div class="part01_c_c_01"> <p>欢迎来到浙江海洋学院研招网频?>>浙江海洋学院研招网是隶属于教育部的以浙江海洋学院考研为主题的官方网站,是教育部唯一指定的浙江海洋学院研究生入学考试网上报名及调剂网站,主要提供浙江海洋学院研究生网上报名及调剂、专业目录查询、在线咨询、院校信息、报考指南和考试辅导以及提供浙江海洋学院在职研究生招生简章免费发布,查询,在线报名等多方面的服务和信息指导。浙江海洋学院研招网是中国权威的研究生招生信息发布平台,帮助学员正确报考浙江海洋学院,这里同时给大家提供浙江海洋学院考研真题笔记资料,专业及导师介绍,招考政策及招生目录,复习经验等考研信息。使全国都在备考浙江海洋学院的网友考研路上不再迷茫。让我们相约在浙江海洋学院,考研同奋斗!?/a> </br>时间飞逝,可锐教育陪伴大家经历?-6月的基础复习?-8月紧张的的暑期复习,9-11月的强化复习。转眼间考研已进入最后的冲刺阶段,为大家考研成功再加把力,可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了,吃穿住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研究生,报名即可入驻!详情请进入(<a href="http://www.mdliq.club/vip/kaoyancun/" target="_blank">考研村)</p> </div> <div class="part01_c_c_01"> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-20" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-21" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31.jpg"><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-25" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-27" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33.jpg"><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-28" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-29" class="photo" /></a> <a href="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35.jpg" title=""><img src="http://www.mdliq.club/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-30" class="photo" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="part02"> <div class="part02_top"><span class="i"></span><span class="c">浙江海洋学院专业研招网等考研信息查询入口</span></div> <div class="part02_c"> <div class="part02_c_c"> <div class="part02_c_c_01"> <div class="part02_c_c_01_c"> <div class="part02_c_c_01_c_p01"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840544.html" target="_blank">0823z1智能交通工?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840543.html" target="_blank">0823z1航海科学与技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687875.html" target="_blank">095110农村与区域发?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173570.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068162.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120843.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015481.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962800.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910119.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687871.html" target="_blank">090802捕捞?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173565.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068157.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120838.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015476.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962795.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910114.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687872.html" target="_blank">095105养殖</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173567.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068159.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120840.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015478.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962797.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910116.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868640.html" target="_blank">082400船舶与海洋工?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173563.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068155.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120836.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015474.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962793.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910112.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868642.html" target="_blank">090803渔业资源</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173566.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068158.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120839.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015477.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962796.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910115.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687880.html" target="_blank">470110农村与区域发展领?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173577.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068169.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120850.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015488.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962807.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910126.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868641.html" target="_blank">090801水产养殖</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173564.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068156.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120837.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015475.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962794.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910113.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687877.html" target="_blank">095113食品加工与安?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173573.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068165.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120846.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015484.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962803.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910122.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816416.html" target="_blank">085222交通运输工?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840541.html" target="_blank">0823z1物流工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2816417.html" target="_blank">0908Z2水产品加工与贮藏工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868643.html" target="_blank">0908z1渔业经济与管?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173585.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068177.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120858.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015496.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962815.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910134.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687881.html" target="_blank">470112农业信息化领?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173578.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068170.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120851.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015489.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962808.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910127.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868639.html" target="_blank">070700海洋科学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173561.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068153.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120834.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015472.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962791.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910110.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868644.html" target="_blank">095111农业科技组织与服?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173571.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068163.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120844.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015482.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962801.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910120.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687870.html" target="_blank">070703海洋生物?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173562.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068154.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120835.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015473.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962792.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910111.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687879.html" target="_blank">470108渔业领域</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173576.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068168.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120849.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015487.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962806.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910125.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840546.html" target="_blank">0823z1民用航空器维修理论与技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687876.html" target="_blank">095112农业信息?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173572.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068164.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120845.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015483.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962802.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910121.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840542.html" target="_blank">0823z1智能交通与信息系统工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687878.html" target="_blank">470105养殖领域</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173575.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068167.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120848.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015486.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962805.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910124.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840545.html" target="_blank">0823z1交通运输工?交通测绘与信息技?</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173579.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068171.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120852.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015490.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962809.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910128.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687873.html" target="_blank">095108渔业</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173568.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068160.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120841.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015479.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962798.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910117.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/687874.html" target="_blank">095109农业机械?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173569.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068161.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120842.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015480.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962799.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910118.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/842207.html" target="_blank">095114设施农业</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1173574.html" target="_blank">研招?/a> <a href="/yanzhao/1068166.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1120847.html" target="_blank">分数?/a> <a href="/yanzhao/1015485.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/962804.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/910123.html" target="_blank">贴吧</a> </ol> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="part01_c_c_05"> <div class="part01_c_c_05_top"><span class="on" id="a2_1" onmouseover="tagshow(1,2,2)">热门辅导</span><span class="off" id="a02_1" onmouseover="tagshow(2,2,2)">图书资料</span></div> <div class="part01_c_c_05_c1"> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_1"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651176.html" target="_blank">浙江海洋学院417普通生态学与鱼类学考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651176.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651168.html" target="_blank">浙江海洋学院339农业知识综合四考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651168.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314844.html" target="_blank">浙江海洋学院捕捞学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314844.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369488.html" target="_blank">浙江海洋学院农村与区域发展领域专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369488.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489328.html" target="_blank">浙江海洋学院903工程图学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489328.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369483.html" target="_blank">浙江海洋学院农业信息化专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369483.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1378142.html" target="_blank">浙江海洋学院337农业知识综合二一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1378142.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1405260.html" target="_blank">浙江海洋学院902渔业资源学一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1405260.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369494.html" target="_blank">浙江海洋学院交通运输工?交通测绘与信息技?专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369494.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1369496.html" target="_blank">浙江海洋学院渔业经济与管理专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1369496.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651177.html" target="_blank">浙江海洋学院601生物化学考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651177.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651169.html" target="_blank">浙江海洋学院340农业知识综合二考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651169.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1391541.html" target="_blank">浙江海洋学院314数学(农)一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1391541.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1395147.html" target="_blank">浙江海洋学院339农业知识综合四一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1395147.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1385136.html" target="_blank">浙江海洋学院904管理学原理一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1385136.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314862.html" target="_blank">浙江海洋学院交通运输工?交通测绘与信息技?专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314862.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1314845.html" target="_blank">浙江海洋学院渔业资源专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1314845.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651181.html" target="_blank">浙江海洋学院802食品化学考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651181.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/651190.html" target="_blank">浙江海洋学院904管理学原理考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/651190.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/489330.html" target="_blank">浙江海洋学院905数据结构考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/489330.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_2" style="display:none"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713400.html" target="_blank">浙江海洋学院904管理学原理考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713400.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593271.html" target="_blank">浙江海洋学院338农业知识综合三考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593271.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593273.html" target="_blank">浙江海洋学院340农业知识综合二考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593273.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593280.html" target="_blank">浙江海洋学院901普通生态学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593280.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593278.html" target="_blank">浙江海洋学院801普通生物学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593278.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713386.html" target="_blank">浙江海洋学院315化学(农)考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713386.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593269.html" target="_blank">浙江海洋学院315化学(农)考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593269.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713393.html" target="_blank">浙江海洋学院417普通生态学与鱼类学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713393.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713387.html" target="_blank">浙江海洋学院337农业知识综合二考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713387.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713398.html" target="_blank">浙江海洋学院902渔业资源学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713398.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713401.html" target="_blank">浙江海洋学院905数据结构考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713401.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593272.html" target="_blank">浙江海洋学院339农业知识综合四考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593272.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593277.html" target="_blank">浙江海洋学院601生物化学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593277.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593282.html" target="_blank">浙江海洋学院903工程图学考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593282.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593283.html" target="_blank">浙江海洋学院904管理学原理考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593283.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593270.html" target="_blank">浙江海洋学院337农业知识综合二考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593270.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713399.html" target="_blank">浙江海洋学院903工程图学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713399.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/593274.html" target="_blank">浙江海洋学院341农业知识综合三考研复习全书(一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/593274.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713396.html" target="_blank">浙江海洋学院802食品化学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713396.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li class="dbl"> <ol class="t"><a href="/book/713392.html" target="_blank">浙江海洋学院342农业知识综合四考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/713392.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_prat01"> <div class="right_prat01_01"> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/beijing/index.html">北京</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/tianjin/index.html">天津</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hebei/index.html">河北</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanxi/index.html">山西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/neimenggu/index.html">内蒙?/a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/liaoning/index.html">辽宁</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jilin/index.html">吉林</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/heilongjiang/index.html">黑龙?/a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanghai/index.html">上海</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jiangsu/index.html">江苏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/zhejiang/index.html">浙江</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/anhui/index.html">安徽</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/fujian/index.html">福建</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/jiangxi/index.html">江西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shandong/index.html">山东</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/henan/index.html">河南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hubei/index.html">湖北</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hunan/index.html">湖南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guangdong/index.html">广东</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guangxi/index.html">广西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/hainan/index.html">海南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/chongqing/index.html">重庆</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/sichuan/index.html">四川</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/guizhou/index.html">贵州</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/yunnan/index.html">云南</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/xizang/index.html">西藏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/shanxisheng/index.html">陕西</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/gansu/index.html">甘肃</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/qinghai/index.html">青海</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/ningxia/index.html">宁夏</a> <a href="http://www.mdliq.club/graduate/xinjiang/index.html">新疆</a> <a href="#香港">香港</a> <a href="#澳门">澳门</a> <a href="#台湾">台湾</a> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/RetestLine/" target="_blank">浙江海洋学院最新动?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1412594.html" target="_blank">浙江海洋学院船舶与海洋工程学?015考研调剂信息-考研</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1412588.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年硕士研究生调剂信息-考研</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409937.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年全日制硕士研究生复试录取办?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409936.html" target="_blank">浙江海洋学院硕、博士层次中外合作办学项?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409935.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年全日制研究生调剂信?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409933.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年全日制研究生分专业招生计划</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409932.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年全日制研究生招考计?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1409924.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年招收推免生招生章程</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/SchoolInfo/1407711.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年考研成绩查询入口-考研</a></li> </ul> </div> </div><!-- <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ranking/" target="_blank">浙江海洋学院专业介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div>--> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/tutor/" target="_blank">浙江海洋学院导师介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/875182.html" target="_blank">浙江海洋学院海洋科学与技术学院导师介绍汇总表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/875181.html" target="_blank">浙江海洋学院船舶与海洋工程学院导师介绍汇总表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/875178.html" target="_blank">浙江海洋学院水产学院导师介绍汇总表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/875172.html" target="_blank">浙江海洋学院管理学院导师介绍汇总表</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/tutor/875169.html" target="_blank">浙江海洋学院数理与信息学院导师介绍汇总表</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/MajorCatalogue/" target="_blank">浙江海洋学院招生目录</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1422494.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年硕士研究生招生专业目录(专业学位)</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1422493.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年硕士研究生招生专业目录(学术型?/a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1422483.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年硕士研究生招生专业目录</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/1221418.html" target="_blank">浙江海洋学院2012年硕士研究生招生专业目录 - 考研专业目录</a></li> <li class="dbl"><a href="/info/MajorCatalogue/694365.html" target="_blank">浙江海洋学院2012年全日制硕士研究生招生专业目?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ReferenceBook/" target="_blank">浙江海洋学院参考书?/a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/ReferenceBook/441228.html" target="_blank">浙江海洋学院2011年硕士研究生招生参考书?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat02"> <div class="right_prat02_01"> <div class="right_prat02_01_top"><span class="c04"><a href="http://www.mdliq.club/vip/wd/" target="_blank">浙江海洋学院考研网介?/a></span></div> <div class="right_prat02_01_c"> <p>可锐教育官方网站浙江海洋学院考研网频道秉承其“面向广大考生,提供最佳内容”的办站宗旨,坚持为考生服务第一和强化内容建设的理念,在历届考生群体中享有值得骄傲的口碑。浙江海洋学院考研网频道考研网第一时间发布最新、最全面的考研政策信息,报考院校招录信息,专业介绍等实用公共信息。并提供详细的院系介绍、导师信息、专业信息、就业方向指导、历年分数、历年报录比等,为备考生选择专业提供详细信息。提供考研的考试科目及参考书目信息,并为广大考生提供真实、有效、全面的专业课真题、笔记、课件等资料,完善高效便捷的专业课复习解决方案。现建有“考研调剂”、“院校平台”、“考研论坛”、“考研辅导班”、“考研书城”、“考研信息”、“考研排名”等多个频道,内容丰富、贴近考生需求而且更新速度快,深受考生欢迎,节省考生浏览网站的时间,成为广大考生考研路上的好伙伴!为了大家的考研成功,可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了,吃穿住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研究生,报名即可入驻!另外可锐教育提醒各位研友,考研专业课资料和信息非常重要,尤其对于跨校考研的考生来说,要加一些上浙江海洋学院考研群和浙江海洋学院研招网,这样就可以从浙江海洋学院考研群和浙江海洋学院研招网里获取很多有用的信息。可锐教育接受广大考生的监督,如果我们的资料和辅导有做得不到位的地方请及时与我们联系,我们将非常感谢!</p> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/MajorsSyllabus/" target="_blank">浙江海洋学院招生政策</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/policy/1642496.html" target="_blank">浙江海洋学院2015年招接受推荐免试硕士研究生办?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/ReferenceBook/" target="_blank">浙江海洋学院复试分数?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul class="dbl"> <li class="dbl"><a href="/info/RetestLine/1414474.html" target="_blank">浙江海洋学院2015考研分数?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/zhejiang/zjou/download/" target="_blank">浙江海洋学院免费下载</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul class="dbl"> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="content_01_left_content_02"> <dl> <dt>招考政?/dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/special/enrollment/">2015年全国招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/special/enrollment/">面向港澳台地区招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494222.html">报考条?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/">报名</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/schedule/">初试</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试</a></dd> </dl> <dl> <dt>名词解释</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">专业学位研究?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">学术型研究生</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/599736.html">在职、脱产攻?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494225.html">同等学力</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/494222.html">学历</a></dd> </dl> <dl> <dt>实用信息</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/graduate/">招生单位</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/Article2/">报考点</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">联系方式</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/371275.html">备研手册</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/policy/597853.html">命题考纲编制</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/">专业学位科目设置</a></dd> </dl> <dl> <dt>院校名单</dt> <dd><a href="http://www.mdliq.club/graduate/">研究生院</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693122.html">工商管理</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693142.html">公共管理</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693123.html">会计硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693106.html">金融硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693111.html">教育硕士</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/zhuanshuo/693144.html">工程硕士</a></dd> </dl> <dl> <dt>考研热点</dt> <dd><a href="/special/score/">在线查分</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/outline/">考研大纲</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/RetestInfo/">复试信息</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/swap/">调剂信息</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/enroll/">报考信?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/policy/">政策形式</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/nous/">考研常识</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/experience/">考研经验</a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/34suo/">自主划线高校复试?/a></dd> <dd><a href="http://www.mdliq.club/info/yanzhaoban/">全国招生办联系方?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_con"> <div class="fooder_cc"> <div class="fooder_cc_t"></div> <div class="fooder_cc_l"> <p> <a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">广告服务</a><a href="http://www.mdliq.club/news/notice/359947.html">关于我们</a> <a href="http://www.mdliq.club/" title="˹vsӥ">˹vsӥ</a><a href="http://www.mdliq.club/sitemap/">网站地图</a> </p> <p> <span class="dbl">版权所?2004-2016 可锐教育(˹vsӥ www.mdliq.club) 浙ICP?6039064?2 </span> <span class="dbl">可锐考研村报名地址:杭州市下沙6号大?60号中自科技园二幢三?电话?00-018-9832</span> <span class="dbl"></span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>